Terms & Conditions

Kaikissa DesignSkins.com -sivuilla tekemissäsi transaktioissa DeinDesign GmbH ("DeinDesign™"), Otto-Meffert-Straße 3, 55543 Bad Kreuznach, on sopimuksen toinen osapuoli.

§1 Yleiset sopimusehdot

(1) Kaikki tuotteet ja palvelut jotka tuotetaan asiakkaalle DeinDesign™ toimesta noudattavat antamiamme yleisiä toimitusohjeita, jotka ovat kerrottu alempana. Sopimuksen versio, joka on kulloinkin käytössä, tullaan soveltamaan sillä hetkellä. 2) Nämä määrittävät kaikki sopimukset ja toimenpiteet DeinDesign™ ja asiakkaan välillä ja ovat voimassa koko asiakassuhteen ajan, kunnes asiakassuhteen purkaminen on hyväksytty molemmin puoleisesti. Päinvastaiset ja näiden sääntöjen kanssa ristiriidassa olevat seikat ovat hyväksyttäviä vain jos DeinDesign™ on antanut niihin luvan kirjallisesti. (3) Kaikki yrityssuhteet DeinDesign™ ja asiakkaan välillä sovitellaan Saksan ja EU:n lakien mukaisesti ja mahdolliset oikeudenkäynnit toimeenpannaan Bad Kreuznachissa.

§2 Tarjous, Tilausvahvistus ja sopimuksen päättämine

(1) Tarjoukset tällä sivustolla, verkkokaupassamme ja yhteityökumppaniemme kaupoissa eivät sido asiakasta ostamaan sitä DeinDesign™ ylläpitämistä kaupoista. Täytettyään ja lähetettyään tilauksen sivustolla, sitoutuu asiakas tuotteen ostamiseen, ja sen aiheuttamien töiden korvaamiseen. DeinDesign™ lähettää tilauksesta tilaustiedot ja vahvistuksen sähköpostilla. Vahvistus sitoo tilaukseen. (2) DeinDesign™ standardi designien lisäksi, DeinDesign™ antaa mahdollisuuden toteuttaa omia designejä ja suunnitteluja DesignSkins® suunnitteluohjelmaa käyttämällä, jolloin voit tehdä tuotteita sinun omista kuvista. (3) DeinDesign™ pidättää oikeuden tilausten hylkäämiseen, ilman perusteluita.

§3 Omistusoikeudet

(1) Kaikki standardit designit DesignSkins.fi sivuilla ovat yhteistyökumppaniemme ja suunnittelijoiden omistamia luomuksia joihin vain ja ainoastaan DeinDesign™ on oikeutettu ja laillinen lisenssin omistaja. Kaikki näinden töiden oikeudet säilyvät niiden tekijöillä. (2) Muu käyttö on kielletty ja materiaalien kopiominen ja levittäminen on ehdottomasti kielletty. Laittomat kopioinnit tai muut suunnittelijoiden ja materiaalien omistajien oikeuksien loukkaukset käsitellään tekijänoikeuslain mukaisesta ja tulee johtamaan oikeudellisiin toimenpiteisiin. (3) Teksti ja kuva materiaalit (pois lukien DesignSkins® motives) ovat DeinDesign™ omaisuutta ja suojattu tekijänoikeuslailla. Jos olet kiinnostunut sisällön käyttämisestä sinun tulee hyväksyä se kirjallisesti DeinDesign™ yhtiöltä. Lupakyselyt voi jättää joko puhelimella tai sähköpostilla. (4) DeinDesign™ ja DesignSkins® rekisteröityjä tuotemerkkejä, jotka omistaa DeinDesign GmbHKaikki viitaukset on DesignSkins.com/fi ovat laillisesti suojattuja. DeinDesign™ ei ole mainittavaa yhteistyötä yhdenkään laitevalmistajan kanssa, joiden tuotteita on sivustolla ja näin ollen pyrkii edistämään kaikkien tuotevalmistajien liiketoimintaa tasapuoleisesti.

§4 Itse tuotettujen materiaalien oikeudet, tekijänoikeusrikkomukset

(1) Asiakkaan vastuu rajoittuu ainoastaan hänen käyttämien kuvien ja tekstien laillisuuteen. (2) Asiakkaan käyttäessä omia ja itse lataamia kuvia ja tekstejä (teksti personointi), asiakas on vastuussa DeinDesign™:lle, että käyttämät kuvat ja tekstit ovat vapaita ja hänellä on lupa niiden käyttöön, eikä ne loukkaan kenenkään tekijänoikeuksia. Näistä loukkauksista mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja velvoitteista vastaa asiakas, joka on niitä ladannut ja luvatta käyttänyt. Asiakas vastaa kaikista tekemistään design tuotoksistaan ja niistä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista. (3) Asiakas vapauttaa DeinDesign™ yrityksen kaikista vastuista ja mahdollisista korvauksista, jotka aiheutuvat tällaisista toimista ja aiheuttavat kolmannen osapuolen vaateita, ellei laki tätä vastuuta muuten rajaa. Asiakas välittömästi hyvittää DeinDesign™ yritykselle kaikki kulut, jotka aiheutuvat kuvatusta toiminnasta.

§5 Toimitus ja toimituskulut

(1) Postituskustannukset:

Euroopassa: -perusjakelu-
Postituskustannukset jakautuvat kahteen ryhmään:
1. MP3 soitin/ matkapuhelin/ käsikonsolit: 2,95 EUR.
2. Kannettavat, pelikonsolit / erikoistuotteet / sisustusartikkelit: 4,95 EUR.

Postiennakkopaketti: standardit postikulut sekä 6,00 euroa postiennakkomaksua. Postiennakko on saatavilla vain Saksassa.

Muut maat:
Molemmat tuoteryhmissä: 8,95 euroa.

Tilattaessa kerralla useita tuotteita, postikulut maksetaan vain kerran ja ne määräytyvät kalleimman lähetyksen mukaan.

(2) Postituskulut veloitetaan sen mukaisesti kuin ne on ilmoitettu www.designskins.fi –sivuilla sillä hetkellä kun tilaus tehdään. Postitushinnat sisältävät arvonlisäveron Saksan verokannan mukaan.

(3) Jollei muuta ole sovittu, tuotteet lähetetään siihen osoitteeseen joka on ilmoitettu tilauksen yhteydessä. Mikäli tilausta ei voida toimittaa virheellisestä, puutteellisesta tai muuttuneesta osoittteesta johtuen, alkuperäisen lähetyksen postikulut veloitetaan asiakkaalta kun tuote lähetetään uudestaan.

(4) Yleensä toimitus tapahtuu viiden (5) työpäivän kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakas saa vahvistuksen tilauksestaan. Viivästynyt toimitus ei oikeuta asiakasta mihinkään korvausvaatimuksiin ellei DeinDesign ™ ole aiheuttanut viivästystä tahallaan tai viivästys johtuu törkeästä huolimattomuudesta.

(5) Jos asiakas on valinnut ennakkomaksun, laskutettava summa on siirrettävä seuraavalle tilille tilausta seuraavan seitsemän päivän aikana:
DeinDesign GmbH / tilinumero: 200926655 / pankki-koodi: 56062577 / pankki: VRK Weinsheim / viite on maksun tilausnumero, joka on tilausvahvistuksessa tai laskussa.

Tilaus valmistetaan vasta sitten kun DeinDesign ™ on saanut maksun.

(6) Kaikki mahdolliset ylimääräiset pankkimaksut johtuen kansainvälisestä tilisiirrosta tulee asiakkaan maksettavaksi.

service.termsandconditions.text6 =

(1) Kaikki tilatut tuotteet ovat DeinDesign ™ -yrityksen omaisuutta, kunnes ne on kokonaisuudessaan maksettu. Jos asiakas on Saksan kauppalain mukainen kauppias, DeinDesign ™ on kaikkien toimitettujen tuotteiden haltija kunnes kaikki liikesuhteeseen liittyvät maksut on maksettu. (2) Asiakkaalla on oikeus kompensaatioon ainoastaan, jos hänen vastakanne on laillisesti todettu tai tunnustettu DeinDesign ™:n toimesta. Asiakkaalla on oikeus käyttää oikeuttaan pidättäytyä maksusta vain siltä osin mitä vastakanne edustaa.

§6 Tekijänoikeudet, tekijänoikeuskorvaukset

(1) Tuotteiden kaikki oikeudet pidätetään DeinDesign™ yrityksellä, kunnes lasku on kokonaisuudessaan maksettu. Jos asiakas on vähittäiskauppa kuten Saksan laissa asia on määritelty, DeinDesign™ säilyttää toimitusten kaikki oikeudet itsellään ellei ole toisin sovittu.

(2) Asiakkaan oikeus kompensaatioon säilyy ainoastaa, jos vastakanne tai reklamaatio on laillisesti tehty ja vahvistettu DeinDesign™ yrityksen toimesta. Asiakkaan vastakanne oikeus säilyy ainoastaa, jos se on yhtenäinen sopimusshuteen kanssa.

§7 Tilauksen verifikointi

(1) Tiedot, piirustukset, kuvat, tekniset tiedot, painomääreet, mitat ja palvelut, jotka sisältyvät esitteisiin, luetteloihin, uutiskirjeisiin, tiedotteisiin, mainoksiin tai hintalistoihin ovat ainoastaan informaatio-luonteisia. DeinDesign™ ei mene takuuseen näiden tietojen oikeellisuudesta eikä ota vastuuta niistä. Toimituksen laadun ja laajuuden osalta ainoastaan tilausvahvistuksessa olevat tiedot ovat ratkaisevia. (2) DesignSkins ® -tuotteiden katsotaan olevan viallisia mikäli ne eivät täytä tarratulosteen teknisiä vaatimuksia. Tuotteilla ei ole takuuta joka kattaisi pienet ja merkityksettömät viat. Tuotteiden takuu ei kata pieniä ja merkityksettömiä vikoja. Sikäli kun vika on takuun piiriin kuuluva, asiakkaalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta laillisten vaatimusten puitteissa. (3) Jos tuote palautetaan puutteiden tai virheiden vuoksi, DeinDesign ™ maksaa myös asiakkaalle aiheutuneet postimaksut. (4) Tiedonsiirron Internetin välityksellä, ottaen huomioon tämänhetkisen teknologian, ei voida taata olevan virheetön ja | tai milloin tahansa käytettävissä. Näin ollen DeinDesign ™ ei ole vastuussa online tarjousten ja tuotteiden jatkuvasta ja keskeytymättömästä saatavuudesta. (5) Toinen sopimuspuoli voi vedota takuuseen edellyttäen, että se on asianmukaisesti täyttänyt velvollisuutensa tutkia ja valittaa Saksan kauppalain § 377 HGB mukaisesti.

§8 Tilauksen peruminen

§8.1 Tilauksen perumisen yhteydessä huomioitavat asiat

Hyväksytyn peruutuksen ollessa kyseessä molempien osapuolien tulee palauttaa toiselle kuuluva omaisuus lisättynä mahdollisilla koroilla. Jos asiakas jättää palauttamatta perutun kaupan kohteen olleena tuotteen tai palauttaa vain osan siitä tai palauttaa sen sellaisessa kunnossa ettei se ole enää jälleenmyyntikelpoinen, asiakas joutuu korvaamaan tuotteen DeinDesign™:lle joko osittain tai kokonaan. Korvausvastuu on myös asiakkaalla silloin, kun epäkuranttiusväitettä ei voida näyttää toteen tai perustuu ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen näkemykseen ja suulliseen todistamiseen väitetystä virheestä tai muusta vahingosta. Voit välttää mahdolliset lisäkorvausvelvollisuutesi käyttämällä tuotetta sen tarkoitetulla tavalla tai muuten toimia siten mikä ei edesauta tuotteen tai tuote-erän arvon alenemista ja tekemällä kaiken mahdollisen, jolla vähennetään riski tuotteen tai erän myöhemmän arvon lasku tai heikentyminen. Sinun tulee palauttaa tuotteet postipaketilla omallavastuulla. Muut palautettavat paketit, jotka eivät mahdu postipakettikokoon, noudetaan sinulta ilmoittamastasi osoitteesta. Palautusrahdin kustannus tulla tällöinkin perimään sinulta, jos toimitetut tuotteet ovat tilauksenne mukaisia tai jos palautettavan tuotteen tai erän arvo on alle 40 EUR tai et ole maksanut tilausta kokonaisuudessaan. Muissa kuin yllämainituissa tapauksissa tuotteen voi palauttaa veloituksetta, mutta se tulee palauttamaan halvimmalla mahdollisella tavalla; ylimääräisistä ja halvimman palautustavan ylittävistä kustannuksista vastaa palauttaja. Kaikki maksuvelvoitteet on suoritettava 30 päivän kuluessa.


§9 Toimituksen yhteydessä sattuneet vahingot

(1) Ulkoisesti vahingoittuneista lähetyksistä täytyy huomauttaa kuljetusyhtiölle välittömästi, jotta vioista tehdään huomautuslauseke kuljetusyhtiölle. (2) Mikäli tuotteen avaamisvaiheessa tulee ilmi kuljetuksen aikana syntynyt vahinko, paketin aukaisu tulee lopettaa, ja välittömästi tämän jälkeen kuljetusyhtiölle tulee tehdä reklamaatio kirjallisesti ja pyytää heitä tutkimaan aiheutunut vahinko. (3) Tuotteita ja pakkauksia ei saa muuttaa, eikä niihin saa koskea, kunnes kuljetusyhtiön kanssa on päästy sopimukseen vahingon korvaamisesta.

§10 Vastuuvelvollisuuden rajoitukset

(1) DeinDesign™ pyrkii pitämään DesignSkins.fi sivuston auki ilman katkoja. DeinDesign™ ei ota vastuuta tai vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista joita asiakkaalle mahdollisesti syntyy jos sivusto on väliaikaisesti saavuttamattomissa tai ei avaudu teknisestä tai muusta viasta johtuen. DeinDesign™ ei myöskään ole vastuussa vahingoista tai tiedostojen häviämisestä ja tuhoutumisesta sähköisestä muodosta. (2) DeinDesing vastaa kaikesta toiminnastaan lakien ja säännösten puitteissa.. (3) DeinDesign™ ei ota vastuuta tuotteista, tai niille aiheutuneista eikä muista vahingoista, joille asetetaan tai poistetaan DesignSkins®. Asiakas käyttää DesignSkins® palveluita ja tuotteita omalla vastuullaan. (4) Vastuu DeinDesign™ tuotteista, palvelusta tai niiden käytöstä on asiakkaalla, eikä näin ollen ota vastuuta minkäänlaisista henkilä tai laite vahingoista joita se mahdollisesti on aiheuttanut, lukuunottamatta tuottajan vastuuta kuten se laissa on määritelty ja mitä sanotaan kohdissa 1 ja 2.

§12 Sopimuksen purkaminen

Jos yksikään liiketoiminnan yleisen käyttöehdon kohta ei toteudu se ei vaikuta muihin ehtoihin. Tässä tapauksessa molemmat osapuolet pyrkivät tekemään kaikkensa asian ratkaisemiseksi ja löytääkseen muun ehdon jonka pohjalta asia voidaan ratkaista taloudellisesti järkevästi.

Version 04 | 2010

Platform of the EU Commission regarding online dispute resolution: ec.europa.eu/consumers/odr/